Info

1. PROFIL
I*Net d.o.o. je preduzeće za informatički inženjering i trgovinu, osnovano 1997. godine. Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i realizacija svih vrsta računarskih mreža (LAN i WAN) i primena Internet/Intranet (I*Net) tehnologija u poslovnim sistemima. I*Net trenutno ima 6 zaposlenih i veći broj stalno i povremeno angažovanih saradnika.

2. MISIJA
I*Net pruža svojim korisnicima usluge projektovanja i realizacije računarskih mreža bilo kog stepena složenosti, u heterogenim, multivendorskim okruženjima, koristeći uvek najnovije u praksi proverene, tehnologije računarskih komunikacija, sa posebnim naglaskom na implementaciju Internet/Intranet tehnologija u poslovnim sistemima.

3. OBLASTI RADA
Inženjering računarskih mreža

I*Net je osposobljen da svojim korisnicima pruži kompletna rešenja u oblasti inženjeringa računarskih mreža, što obuhvata sve faze realizacije:

 • Idejni projekat mreže
  uzimajući u obzir sve zahteve i specifičnosti korisnika stručnjaci I*Net-a na bazi dominantnih svetskih tehnologija i standarda kreiraju dokument koji je osnova svakog daljeg rada na realizaciji mreže. (Osim pred-investicione studije Idejni projekat mreže se bavi i aspektima integracije postojećih informacionih podsistema.)
   
 • Detaljni projekat mreže
  konkretno rešenje kod svakog korisnika je uslovljeno kako njegovim zahtevima tako i mogućnostima. I*Net preporučuje korinsiku optimalnu varijantu rešenja (izbor opreme, faznost nabavke). (Detaljni ili Izvođački projekat mreže sadrži i obaveznu politiku sigurnosti Informacionog sistema.)
   
 • Kablovska instalacija
  samostalno i u saradnji sa proverenim podizvođačima i saradnicima I*Net vrši nadzor i kompletno izvođenje kablovske instalacije.
   
 • Isporuka komunikacione i prateće opreme
  zahvaljujući potpisanim distributerskim ugovorima sa domaćim zastupnicima vodećih svetskih firmi u oblasti računarskih komunikacija I*Net pruža korisniku usluge odabira, konfigurisanja, isporuke, instalacije i administriranja kompletne opreme potrebne za funkcionisanje računarske mreže, ma kog nivoa složenosti i prostorne distribuiranosti instalacije.
   
 • Obuka korisnika
  u svom školskom centru, ili na lokaciji korisnika, I*Net pruža usluge obuke svih niova kadrova korisnika – od elementarnog do najvišeg, potrebnog administratorima sistema.

Implementacija Internet/Intranet tehnologija

Internet je najveća svetska mreža, na kojoj broj korisnika raste geometrijskom progresijom. Do skora je komercijalni aspekt eksploatacije Interneta (pod čime podrazumevamo uključenje bilo kog pravnog subjekta koji želi da koristi Internet za vršenje svoje delatnosti) bio manje prisutan, prvenstveno zbog nedovoljne sigurnosti transakcija. Najnoviji trendovi u primeni kriptografskih i drugih tehnologija za identifikaciju i zaštitu omogućavaju komercijalnu eksploataciju Interneta, uz očuvanje sigurnosti korisnika na mreži i velike uštede u investicijama, u odnosu na postojeće sisteme privatnih mreža.

 • Intranet mreže
  Intranet predstavlja koncept organizacije privatnih poslovnih mreža na primeni Internet tehnologija komunikacionih servisa. Intranet je princip zaštite pristupa privatnim mrežama preko posebnih Firewall sistema, koji istovremeno uz blokiranje neovlašćenog pristupa omogućavaju korisnicima nesmetano korišćenje Internet-a. Intranet pored sigurnosti Informacionim sistemima donosi i splet komunikacionih servisa koji omogućavaju razmenu i lak pristup informacijama. Takođe, Intranet je zahvaljujući brzini uvođenja i širokom opsegu integracije sa postojećim informatičkim rešenjima nezaobilazno rešenje u početnim fazama realizacije Informacionih sistema.
   
 • VPN – Virtual Private Networks
  Dalje širenje poslovnog Informacionog sistema ide ka povezivanju svih učesnika bez obzira na njihov geografski raspored. Zakup i održavanje privatnih komunikacionih linija (WAN) su nezaobilazna stavka u budžetu svakog prostorno distribuiranog poslovnog sistema. Koncept “Virtualnih Privatnih Mreža” rešava problem troškova zakupa linija šifrovanim prenosom podataka preko Internet-a.
   
 • Extranet
  Extranet koncept prevazilazi barijere pojedinačnih poslovih sistema tako što pomoću VPN-a i Internet-a povezuje grupe prostorno udaljenih partnera, specijalizovanih u određenim oblastima. Ovime partneri u Extranet-u dele određene vitalne resurse kao što su centralna banka podataka i logistički sistemi. Najbolji primer Extranet-a su sistemi za rezervaciju i prodaju saobraćajnih ili transportnih usluga. 
     
 • WEB CMS rešenja
  Kombinacija Internet-a, razvojnih Web alata i sprega sa sistemima za upravljanje bazama podataka (RDBMS) - recept je za formiranje savremenih Web sajtova. Sa iskustvom u radu na složenim projektima u stanju smo da brzo i pouzdano realizujemo masivne Web projekte. Na nivou manjih projekata uz pomoć našeg CMS sistema u stanju smo da brzo i efikasno realizujemo dizajn ili redizajn Web sajta.
   
 • Državni organi na Internetu
  pored prezentacije određenih državnih organa, važan aspekt korišćenja Interneta je i komunikacija tih organa sa građanima, koji mogu jedan deo svoje komunikacije sa državnim organima da obavljaju elektronskim putem, bez obilaženja šaltera i dugotrajnog sakupljanja informacija. Internet pomoću unosa elektronskih formulara omogućava lak i brz pristup građana elektronskim punktovima državnih organa.

Sigurnost

Računarske mreže zbog svoje fleksibilnosti u konfigurisanju pružaju mnoge prednosti korisnicima, ali se te prednosti gube u sigurnosnim aspektima sistema u odnosu na nefleksibilnu centralizovanu, organizaciju baziranu na centralnom računaru i “glupim” terminalima, ali zato sa lakšom kontrolom pristupa. Zbog toga I*Net posebnu pažnju posvećuje sigurnosnim aspektima, a što se ostvaruje odgovarajućim postupcima u svim fazama rada počev od idejnog projekta do obuke korisnika, uz korišćenje i dodatnih sredstava za omogućavanje kontrole pristupa i utroška bilo kojih resursa kojima pojedinačni korisnik može da raspolaže priklučenjem na sistem.

Usluge

I*Net pruža usluge Web Hostinga, Email Hostinga i smeštaja opreme u Data Centru.

Odabrane reference


IT Novosti

Četiri jahača informacione Apokalipse
Kakve su prognoze konsultantske kuće Gartner za sledećih 5 godina pročitajte u članku "Četiri jahača informacione Apokalipse", objavljenom u Asee News br.49.
A šta posle Interneta stvari
O utiscima posle LeWeb konferencije u članku "A šta posle Interneta stvari".

Dalje

INet vesti

Spisak DNS servera sa yu domenima
U želji da sprečimo sve moguće prekide u funkcionisanju servisa na Internetu objavljujemo spisak domena koje još uvek opslužuju serveri iz YU domena. Ovi servisi će prestati da rade 30. marta 2010 u 12:00. Kompletan spisak možete pronaći ovde.
Kraj YU. domena
RNIDS podseća korisnike interneta da domeni koji se završavaju sa .YU neće biti vidljivi na internetu od 30. Marta 2010. godine u 12 časova. Šta je sve potrebno proveriti najkasnije do 30. Marta 2010. godine možete naći ovde.
Još godinu dana života .YU domena
Nacionalnom Internet domenu .yu je preostalo manje od godine “života”. Pre nego što 30.09.2009. .yu domen prestane da funkcioniše iskoristite sav potencijal koji vam pruža višegodišnje prisustvo na Internetu u ovom domenu...

Dalje

HTC

Kontakt

Telefoni
011 3239 870 (+fax)
063 855 5856
065 3239 870
Adresa
Majke Jevrosime 17, Beograd