Konsalting

Nedavna istraživanja u SAD pokazuju da IS  projekti tipično premašuju budžet za 35%, a vreme realizacije za 42% ! 
  

Ovo je jedan od brojnih razloga zašto INet pokreće novu tematsku oblast: 

 • konsalting u okviru informacionih tehnologija. 
   
  Naš cilj je jednostavan: pružanje vrhunskih rešenja iz oblasti Informacionih tehnologija, putem:
     
 • kvalifikovanog personala, 
 • odmerene analize tehnologija i 
 • efektivnih ideja. 
  • Tri sfere Web strategije
   Ko je Web Strateg? U svakoj kompaniji oni su obično odgovorni za dugoročnu viziju korporativnog nastupa na webu. U web kompaniji, koja ima proizvode na samom webu, web strateg je ili menadžer proizvodnje ili menadžer tehnoloških aktivnosti. Nezavisno od naziva njihove uloge, odgovornosti su im iste, oni moraju da uravnoteže sve tri sfere i da se potrude da se njihove aktivnosti kreću u preseku ove tri sfere.

  • Još godinu dana života za .YU domen
    Nacionalnom Internet domenu .yu je preostalo manje od godine “života”. Pre nego što 30.09.2009. .yu domen prestane da funkcioniše iskoristite sav potencijal koji vam pruža višegodišnje prisustvo na Internetu u ovom domenu...

  • GPS
   GPS je skraćenica za Global Positioning System - sistem koji putem mreže orbitalnih satelita omogućava prijem signala koji određuje poziciju, brzinu i pravac. Satelitskom mrežom upravlja Ratna avijacija S.A.D., ali je sistem besplatan za korišćenje za civile. GPS se masovno koristi za navigaciju širom sveta.
    
  • Wireless i ADSL
   Prvo pitanje koje se postavlja je – zašto uvesti wireless LAN? Jedan od najčešćih motiva je želja da se poslovni/kućni prostor ne obogaćuje LAN instalacijom. Negde nije ni moguće (ili isplativo) ugrađivati kompletnu žičnu instalaciju. Možda ste u vašem poslovnom prostoru (ili iznajmljenom stanu) samo kraće vreme, ili jednostavno volite da imate što manje kablova...
    
  • Naša eBanking iskustva
   Kako se 'uvući u kožu' klijenta, da bi ste saznali šta je to sve što on očekuje. Možda ce vam lični primer autora ovih redova pomoci u tome. Kao direktor male firme, istovremeno sam i poslovni korisnik (koji ima neposredni uvid u sve transakcije firme) i korisnik koji upravlja svojim licnim racunom otvorenim kod iste banke... 
    
  • Company Policy
   Počnite sa kavezom u kome se nalaze pet majmuna. Unutar kaveza na kanapu okačite bananu i postavite stepenice ispod nje. Ubrzo će jedan od majmuna početi da se penje ka banani. Međutim, čim priđe stepenicama, poprskajte sve majmune hladnom vodom...
    
  • Traženje posla preko Internet-a
   Teško je proceniti koji deo Internet saobraćaja je posvećen »traženju posla«, ali ono što se na prvi pogled uočava je: da su pretraživači prilagođeni traženju posla, da većina prezentacija firmi imaju zonu »posao«, te da su Elektronske konferencije pune priče o poslu...  

  • Elektronska trgovina i sledeća generacija
   Net Generacija, generacija dece koja će 1999 imati između 10 i 20 godina, je rođena u eri Interneta, kao što su mnogi od nas rođeni u eri televizora. Pripadnici N-Generacije se uključuju u privredu sa zahtevima za različite vrste usluga i radnih okruženja – to su zahtevi bazirani na osnovu nivoa lakog korišćenja digitalnog sveta koji mi možemo da proučavamo i o kome možemo da pišemo, ali ga možda nikada sami nećemo dostići...
    
  • Virtuelna gotovina: Mogućnost za Web trgovce
   Firme koje žele da prodaju proizvode sa niskom cenom na Webu imaju malo izbora u pogledu prihvatanja sredstava plaćanja. Rešenja sa elektronskom gotovinom (E-gotovina) nisu široko prihvaćena od potrošača, a korišćenje gotovine smeštene na smart karticama spada u tržište koje još uvek nije sazrelo...
    
  • Kako napisati zahtev za ponudom?
   Budite pažljivi kad nešto tražite
   - može vam se desiti da to i dobijete!
    
  • Šta je to reinženjering?
   Kako lider reinženjering revolucije - Dr. Majk Hamer - objašnjava šta je to reinženjering poslovnih procesa...
    
  • Šta je to reinženjering računarskih mreža?
   Do restrukturiranja informacionoh sistema dolazi iz istih razloga zbog kojih se pristupa reinženjeringu poslovnih procesa - da bi se postiglo više, sa manje vremena i sa manje ljudi.
    
  • Kako Intranet pomaže pri reinženjeringu?
   Dve trećine svih reinženjering procesa propadaju uglavnom zbog problema sa računarskim sistemima...
    
  • Kako da izaberete Internet provajdera?
   Neke stvari na koje treba da obratite pažnju nisu bitne na samom početku, ali kasnije, što više budete zavisili od Interneta, toliko će i one postajati važne
    
  • Koji su savremeni metodi za ocenu rezultata obuke
   Od izvođača obuke se traži da učine više i preuzmu važnu ulogu u strategiji organizacije. Svojstvo da se stvara i primenjuje znanje je komparativna prednost i izvor novih proizvoda, servisa i dobiti...  
    

  Povezano

  IT Sigurnost

  Spam
  Spam je naziv za neželjene Email poruke, koje najčešće sadrže reklame, ali sve češće i razne Spyware programe, kao i Phishing prevare...
  Phishing
  Phishing je vrsta Internet prevare sa trenutno najbržim rastom. Koristi tehnike socijalnog inženjeringa poput falsifikovanih Email poruka i ilegalnih Web sajtova da bi namamili primaoca da oda privatne finansijske podatke kao što su broj kreditne kartice, korisničko ime i pristupnu šifru.
  Hoax
  Hoax je Email poruka koja je poslata u stilu lanca sreće, koja opisuje neki razorni i potpuno neverovatni tip virusa. Ove poruke se mogu prepoznati po opštem tonu, kao i po tome što nemaju Attachment (dodatak uz poruku), ni reference koje bi mogle da potvrde verodostojnost poruke.
  Doombot
  Doombot je nova varjanta Mytob virusa, koja kao mamac koristi alarmantu poruku o gašenju Email servisa...

  Dalje

  Linksys